Op alle artikelen van Islamitischspeelgoed.nl geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, bieden wij je graag zo snel mogelijk een passende oplossing. Neem hiervoor alstublieft zo snel mogelijk contact met ons op.

Zit er een defect artikel bij je bestelling, neem dan alstublieft direct contact met ons op. Je hebt na ontvangst van je bestelling 14 dagen de tijd om defecte artikelen aan ons te melden.

Categorie: Vragen over garantie